Juridische kennisgeving

Identificatie

ETEC

EIRL Richard ETIEVANT

Ingeschreven bij de RCS van BOBIGNY onder het nummer SIRET 339 721 474 00023

Hoofdkantoor: 14, rue Albert EINSTEIN - 77420 CHAMPS SUR MARNE

Tel: 06 85 08 17 58

 

Contact Directeur publicatie:

Naam: Richard ETIEVANT

Adres: 8, rue Jules VERNE - 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

E-mail: contact@ami-more.com

 

Gastcontact: OVH

Naam: OVH SAS met een kapitaal van 10.000.000 euro,

Adres 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – Frankrijk

Telefoon 0899 193 775 (€ 1,35 per gesprek dan € 0,34/min)

NB: Artikel 6, I, 4° van wet 2004-575 van 21 juni 2004 bepaalt:
"Het feit, voor een persoon, om aan de host van de site een inhoud of een activiteit als ongeoorloofd voor te stellen om de intrekking ervan te verkrijgen of de verspreiding ervan te stoppen, terwijl hij deze onjuiste informatie kent, wordt bestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro.

Intellectuele eigendom van ami-more.com:

de "ami-more.com" site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke kopie, zelfs gedeeltelijk (tekst of foto) van welke elementen dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande toestemming van de sitebeheerder.